Temat: Zmiana adresu strony internetowej TXM S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r., syndyk masy upadłości TXM S.A. w upadłości [„Emitent”], na podstawie § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta.

Aktualny adres strony internetowej Emitenta: https://txm.pl/