Temat: Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 2 maja 2022 r., syndyk masy upadłości TXM S.A. w upadłości [„Emitent”] informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości Emitenta (sygn. akt: WA1M/GU/194/2022) ogłosił upadłość TXM S.A.

Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 735). Informacje dotyczące osoby syndyka zostaną przekazane w odrębnym bieżącym raporcie.