Informacja o plikach cookie

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować treści lepiej dopasowane do preferencji użytkowników i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Ok, rozumiem
Znajdź sklep TXM >

Zadzwoń i zamów: 42 20 67 555 (pon-pt 08:00 - 16:00)

 • Infolinia

  Zadzwoń i zamów 42 20 67 555

 • Wysyłka

  Darmowa wysyłka do sklepów stacjonarnych, kurierem od 79,99zł

 • Zegar
  Wysyłka kurierem za

  XXX

  Godzin

  :

  Minut

  :

  Sekund

Szukaj

Sklepy

Koszyk

Regulamin - narożniki SESTO SENSO HOME

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego TXM (Sklep Internetowy) jest TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486), ul. Aleje Jerozolimskie 200 lok. 209, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla s. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000469423, NIP 676-00-77-170, REGON 0083686560, kapitał zakładowy - 149 170 169,56 zł w pełni wpłacony (Sprzedawca).
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 30 maja 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym-ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020 poz. 1740), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).
 4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.
 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa wyłącznie telefonicznie pod numerem 42 20 67 555 (pn-pt: 8:00-16:00). W takim przypadku Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, zapoznać się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego. W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać również numer produktu. Wszystkie rozmowy z Klientami są rejestrowane w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi.
 7. Realizacja Zamówienia możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, wprowadzania nowych artykułów do sprzedaży. Zmiany, o których mowa powyżej nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem ww. zmian. Ostateczna Cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest paragon albo faktura VAT, na życzenie Klienta.
 10. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.txm.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

 

§ 2

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
  a) wskazać cechy pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK) zamawianego towaru z oferowanych opcji tj. model, tkaninę, kolor, stronę wybranego modelu (prawa/lewa).
  b) podać dane umożliwiające realizację zamówienia tj. imię, nazwisko, adres dostawy (ulica, numer mieszkania/domu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail). Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu, oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne.
  c) zatwierdzić zamówienie i potwierdzić chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 2. Czynności opisane w pkt. 1 wykonuje pracownik BOK, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.
 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w dni powszednie pn-pt w godzinach pracy BOK (8:00-16:00), które wskazane są na stronie sklepu w zakładce Kontakt.
 4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji. W razie dokonania przez Klienta płatności — kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty BOK – kontakt@txm.pl.
 6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty Klienta podany w rozmowie z pracownikiem BOK. W treści Klient otrzyma numer zamówienia potwierdzenie ilości produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny, lub mailowy z BOK.
 7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU


 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana wyłącznie w formie przedpłaty — płatność on-line np. przelewem tradycyjnym, e-przelewem, kartą kredytową na nr rachunku bankowego podany przez BOK. Nr rachunku bankowego będzie również wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, które zostanie wysłane na wskazany e-mail.
 2. W przypadku niedokonania zapłaty za zakupiony towar w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi 4-6 tygodni. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego.
 4. Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy w zależności od zamawianego modelu
 5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu albo na życzenie Klienta faktura VAT.
 6. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie BOK Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.


§ 4

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klientowi ze względu na fakt, iż zamówiony towar ma charakter nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta dla jego zindywidualizowanych potrzeb nie przysługuje prawo odstąpienia bez podania przyczyny.


§ 5

REKLAMACJE


 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego na stronie Sklepu Internetowego: https://txm.pl/formularz-reklamacyjny
 4. Reklamując towar, Klient musi posiadać paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go drogą elektroniczną przez formularz: https://txm.pl/formularz-reklamacyjny.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie o tym poinformowany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient winien wysłać towar za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Sprzedawcę, Sprzedawca pokrywa koszty wysłania reklamowanego Towaru.


§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. Ochrona informacji dotyczących Klientów sprawą najwyższej wagi, w związku z tym TXM S.A. dokłada najwyższych starań, aby wszelkie dane osobowe przy składaniu/realizacji Zamówienia były odpowiednio zabezpieczone. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez TXM S.A. danych osobowych Klientów oraz wskazuje przysługujące Klientom prawa i obowiązki Administratora danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest TXM S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000469423, NIP: 6760077170, REGON: 008368656.
 3. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie TXM S.A. realizacji Zamówienia dokonanego przez Klienta, a w szczególności złożenia Zamówienia, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia przedmiotu Zamówienia, korzystania przez Klienta z wszelkich uprawawnień (np. odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji itp.)
 4. TXM S.A. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne dla realizacji Zamówienia:
  • - imię i nazwisko
  • - adres dostawy
  • - numer telefonu
  • - adres e-mail
 5. Niniejsze dane mogą zostać uzupełnione o PESEL lub NIP w przypadku żądania faktury oraz o nr rachunku bankowego w przypadku konieczności dokonania zwrotu należności.
 6. Wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera oznacza, że adres email Klienta będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów txm. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w dowolnej chwili. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej zakładki znajdujące się w wysłanym newsletterze lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 7. Newsletter — usługa polegająca na promowaniu działalności Administratora oraz działalności podmiotów trzecich, w ramach której są wykonywane czynności marketingowe. Osoba zamawiająca usługę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez TXM S.A. drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, w związku z wykonaniem tejże usługi
 8. Podanie ww. danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych opcjonalnych korzyści.
 9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. TXM S.A. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z TXM S.A., w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia to jest w szczególności w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od TXM S.A. (ostatnie dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 11. Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi powyżej nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 12. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 13. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora, lub Inspektora Danych Osobowych wskazane.
 14. Klient ma prawo do pozyskania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, lub uaktualnienia przechowywanych o nim informacji. Prosimy w tym celu o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.


§ 7

POLITYKA COOKIES


 1. TXM S.A. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny txm i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. 


§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR).
 3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 4. Dodatkowych informacji Klient może szukać w dziale FAQ (najczęściej zadawane pytania). W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: kontakt@txm.pl lub numerem telefonu (42) 20-67-555 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 


§ 9

OPCJA REZYGNACJI Z PLIKÓW COOKIES DLA REKLAM RTB

 

 1. Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (RTB) Sprzedawca stosuje technologie takie jakie pliki cookie czy sygnalizatory sieci. Sprzedawca oferuje także opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. Opt-out cookies, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów. Zrezygnować z opcji plików cookies można dokonując „kliknięcia” pomarańczowego przycisku (opt-out) na podstronie sieci znajdującej się tutaj.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Powrót
Twój koszyk

Pobieram informacje o koszyku...