Informacja o plikach cookie

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować treści lepiej dopasowane do preferencji użytkowników i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Ok, rozumiem
Znajdź sklep TXM >

Zadzwoń i zamów: 42 20 67 555 (pon-pt 08:00 - 16:00)

 • Infolinia

  Zadzwoń i zamów 42 20 67 555

 • Wysyłka

  Darmowa wysyłka do sklepów stacjonarnych, kurierem od 79,99zł

 • Zegar
  Wysyłka kurierem za

  XXX

  Godzin

  :

  Minut

  :

  Sekund

Szukaj

Sklepy

Koszyk

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego TXM Family+

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Programu jest TXM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2018 roku i zostaje uruchomiony na czas nieokreślony.
 3. Program obowiązuje we wszystkich punktach handlowych oznaczonych logo TXM Textilmarket oraz na stronie internetowej www.txm.pl.
 4. Celem programu jest nagradzanie klientów poprzez przyznawanie preferencyjnych warunków zakupu, szczególnych polityk rabatowych oraz dodatkowych świadczeń.

§ 2

DEFINICJE:

 1. Organizator Programu – TXM S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów.
 2. Program TXM Family+ – program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu TXM Family+ zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Programu TXM Family+, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie TXM Family+, a w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu TXM Family+.
 4. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Programie TXM Family+ na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 5. Formularz zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy do Programu TXM Family+ udostępniany przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i podpisaniu przez zainteresowaną osobę stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu TXM Family+ jako Uczestnika. Formularz Zgłoszeniowy oznacza również formularz dostępny na stronie internetowej www.txm.pl/family+.
 6. Baza Danych TXM Family+ - zbiór danych, w tym danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie TXM Family+, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 3

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:

 1. Uczestnikiem Programu TXM Family+ może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca transakcji na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie TXM Family+ następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w punkcie handlowym bądź na stronie internetowej www.txm.pl/family+.
 3. Uczestnikiem Programu TXM Family+ jest także osoba, która przed dniem 1 sierpnia 2018 roku korzystała z Programu Lojalnościowego TXM Family+ prowadzonego za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

§ 4

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

 1. Organizator Programu przyznaje Uczestnikom preferencyjne warunki zakupu, a także udziela szczególnych rabatów i dodatkowych świadczeń w zamian za przystąpienie do Programu TXM Family+ oraz dokonywane transakcje zakupu towarów i usług oferowanych przez niego w punktach handlowych i na stronie internetowej www.txm.pl.
 2. Do podstawowych preferencyjnych warunków, szczególnych polityk rabatowych i świadczeń zapewnianych przez Organizatora Programu w ramach Programu TXM Family+  należy:
 • Wydłużony czas zwrotu do 30 dni
 • Zgłaszanie reklamacji/ zwrotów bez konieczności posiadania paragonu w postaci papierowej
 • Preferencyjne warunki rabatowania lub możliwości zakupienia wybranych przez organizatora produktów w niższych cenach niż w standardowej cenie sprzedaży w  wybranych terminach ustalonych przez organizatora.
 1. Preferencyjne warunki zakupu, szczególne polityki rabatowe oraz dodatkowe świadczenia nie łącza się ze sobą, chyba, że Organizator Programu zdecyduje inaczej i powiadomi o tym Uczestników w treści oferty.
 2. Uprawnienia Uczestnika wynikające z Programu TXM Family+ nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 5

 

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, UTRATA STATUSU UCZESTNIKA:

 1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu TXM Family+ w dowolnym momencie. Uczestnik zostanie poinformowany o podjęciu takiej decyzji oraz terminie zakończenia Programu TXM Family+ z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie TXM Family+ przez Uczestnika może nastąpić w każdej chwili i bez podawania przyczyn. W tym celu Uczestnik powinien przesłać oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie TXM Family+ na adres e-mail: … .
 3. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu TXM Family+ jest Organizator Programu.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w TXM S.A. w restrukturyzacji, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (ABI/IOD), z którą można się kontaktować pod adresem mailowym … .
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji Programu TXM Family+, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celach marketingowych.
 4. Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Zgoda, o której mowa w ust. 4 może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres mailowy kontakt@txm.pl
 6. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne, aby Uczestnik mógł w pełni korzystać z Programu TXM Family+, co jasno oznaczono w Formularzu Zgłoszeniowym.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 8. W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

 

§ 7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU

 1. Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 
 2. Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator Programu nie ma jakiegokolwiek wpływu. 

§ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora Programu w każdym czasie, jednakże wprowadzenie zmian nie może ograniczać lub uniemożliwiać skorzystania przez Uczestnika z przyznanych mu do tego czasu preferencyjnych warunków zakupu, szczególnych polityk rabatowych oraz dodatkowych świadczeń, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 2. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator Programu powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Programu TXM Family+ (www.txm.pl/family+) lub za pomocą innych środków komunikacji, na które Uczestnik wyraził zgodę. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi Programu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 roku.
Powrót
Twój koszyk

Pobieram informacje o koszyku...